60
seconds
คุณล่ะ
กลั้นหายใจ
ได้นานแค่ไหน
?
รู้จักแคมเปญ Hold Your Breath Thailand กับภาวะ Asphyxia ภัยเงียบในเด็กแรกเกิด
HOLD YOUR BREATH คว้ารางวัล Asia’s Best CSR Practices!
"แอสฟิกเซีย" ภัยร้ายในเด็กแรกเกิดอันดับต้นๆ
Asphyxia

หรือภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด

คือภัยเงียบที่หลายคนไม่เคยรู้จัก หรืออาจมองข้าม ในแต่ละปีมีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก หากไม่ได้รับการรักษา หรือขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษา ให้ทันท่วงที อาจมีความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติทางร่างกาย และสมอง ส่งผลต่อพัฒนาการ ของเด็ก หรือในบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต

Generali Thailand เล็งเห็นความสำคัญของภาวะดังกล่าว จึงริเริ่มแคมเปญ Hold Your Breath เพื่อให้สังคมไทยได้รู้จักกับภาวะ Asphyxia และเชิญชวนทุกท่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริจาค เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ โดยสามารถร่วมบริจาคได้โดยตรงที่ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

HOLD YOUR BREATH
GALLERY
รู้จักแคมเปญ Hold Your Breath Thailand กับภาวะ Asphyxia ภัยเงียบในเด็กแรกเกิด
“ว่ากันว่าคนทั่วไป สามารถกลั้นหายใจได้ 30 วินาที แต่กับคนบางกลุ่ม…อาจไม่มีโอกาสเหมือนกับเรา” มาทำความรู้จักแคมเปญและภัยร้ายนี้กันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข่าวสารล่าสุด
HOLD YOUR BREATH คว้ารางวัล Asia’s Best CSR Practices!
Hold Your Breath Thailand in The Human Safety Net
Generali launches The Human Safety Net
ดูข่าวสารเพิ่มเติม
"แอสฟิกเซีย" ภัยร้ายในเด็กแรกเกิดอันดับต้นๆ
รู้จักและเข้าใจภาวะ Asphyxia (แอสฟิกเซีย) ภัยร้ายในเด็กแรกเกิดอันดับต้นๆ ที่พ่อแม่หลายคนไม่เคยรู้ กับคุณหมอธนินทร์ เวชชาภินันท์ นายเเพทย์เชี่ยวชาญด้านกุมารประสาทวิทยา จากสถาบันสุขภ...
บทความทางการแพทย์
ดูบทความเพิ่มเติม